Оголошення Друк E-mail

Шановні громадяни!

        За ініціативи обласної координаційної ради учасників Антитерористичної операції та за підтримки голови облдержадміністрації К.І.Бриля у Запорізькій області стартує третій благодійний марафон до Дня Збройних Сил України.

        Кошти марафону спрямують на адресну допомогу колишнім солдатам, в першу чергу, інвалідам та пораненим, родинам загиблих героїв, ветеранам, які потребують поліпшення соціально-побутових умов або потрапили до складної життєвої ситуації. Також планується підтримати проекти із увічнення пам’яті наших захисників, військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді, вивчення національних військових традицій.

        Використання коштів марафону відбувається за територіальним принципом, у межах надходжень від міст, районів та громад, з урахуванням пропорційності.

        Збір коштів триватиме до Дня Збройних Сил України – 6 грудня 2017 року.

        Прохаємо Вас взяти участь в марафоні та зробити благодійний внесок у фонд акції, а також сприяти залученню підприємств, установ, організацій, населення до участі у благодійній справі.

         У цьому році одержувачем коштів є

громадська організація «Центр Побратим»,
р/р №  26006300373614  у ТБВВ 10007/0292 Запорізькому обласному управлінні АТ «Державний ощадний банк України», МФО 313957,
Код за ЄДРПОУ 40111109

Призначення платежу – участь у обласному благодійному марафоні до Дня Збройних Сил України від (назва підприємства, установи організації, дані фізичної особи) для (назва району, громади).

 
Оголошення Друк E-mail

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ПОРЯДКУ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ У 2017 РОЦІ

11     Запорізький обласний військовий комісаріат інформує, що порядок призову і проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу встановлений наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (далі — наказ МОУ № 170), а також згідно Законів України

від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Конституція України;
від 25.03.1992 №2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу»(зі змінами);
від 20.12.1991 «2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 

22Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою до підготовки та перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду. Адже офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних Сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади до військових части, які не беруть участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Слід зазначити, що офіцери зазначеної категорії не залучатимуться до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

 

      Хто може бути призваний на строкову військову службу осіб офіцерського складу?

За рішенням Міністра оборони України у 2017 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання, не проходили військової служби та служби у військовому резерві і перебувають на загальному військовому обліку.

Призов буде відбуватися на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

 

Порядок відбору офіцерів запасу для призову їх на військову службу за призивом.

 

Відбір кандидатів серед офіцерів запасу на військову службу за призовом проводиться Р(М)ВК відповідно до завдання, визначеного Генеральним штабом Збройних Сил України.

Офіцери запасу, які заброньовані на період мобілізації та воєнний час, кандидатами для призову їх на військову службу за призовом осіб офіцерського складу не розглядаються.

 

33На який строк можуть бути призвані офіцери запасу?

Відповідно до наказу строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців. Варто зауважити, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату. Закінченням строку служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

 

  Звертаємо увагу!

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена. Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов’язкового проходження медичного огляду (Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 року № 402). За результатами медичного огляду призову на військову службу підлягають особи, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

 

Які існують підстави для відстрочки від призову на військову службу офіцерів запасу?

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме:

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

для здобуття освіти;

для продовження професійної діяльності.

Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно до 1 жовтня подавати до військового комісаріату документ, які підтверджують право на відстрочку.

 

Звільнення від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

 

         Від призову на військову службу звільняються офіцери запасу, які:

$1-         визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

$1-         до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

$1-         виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох

контрактів;

$1-         мали батька та мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли

або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;

$1-         були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження

волі, у тому числі із звільненням від покарання.

Як виглядатиме служба офіцерів запасу?

 

Усіофіцери в обов'язковому порядку протягом 3 місяцівпройдутьдо підготовку в навчальних закладах Міноборони. А потімїхпризначать на посади у військовихчастинах і підрозділах, які не залучаються в АТО (якщоофіцер не виявивіншогобажання). Соціальний захист та грошове забезпечення офіцерів за призовом повністю відповідає рівню, який отримують офіцери військової служби за контрактом на первинних офіцерських посадах військових частин (близько 10 тис. грн.).

Що буде з робочиммісцемофіцерів запасу, якіпішли в армію?

44

Згідно з законодавством України офіцерам запасу, призваним на військову службу гарантується збереження місця роботи, посади та середньогозаробітку(незалежновідформивласностіпідприємства).

Після 18 місяців проходженняслужби в офіцера є вибір: звільнитися і повернутися до цивільногожиття, абоукласти контракт зіЗбройними силами.

Якими будуть наслідки неявки увійськкомат?

Післяотриманняповістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язаніприбути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У випадку неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несутьадміністративну і кримінальнувідповідальність у порядку, встановленому законом. Наявністьповажних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.

Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років.

 
Оголошення Друк E-mail

word.jpgПро скликання двадцятої сесії Більмацької селищної ради сьомого скликання

 

 
Оголошення Друк E-mail

Більмацька селищна рада оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади спеціаліста ІІ категорії з юридичних та економічних питань  апарату  селищної ради та її виконавчого комітету.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи, досконале володіння державною мовою, основами діловодства, вміння працювати на комп’ютері. Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; про присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Паспорт та трудова книжка пред'являються на засіданні конкурсної комісії.
Від громадян, які досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (65 років), заяви для участі у конкурсі не приймаються.
Документи подавати або надсилати за адресою : 71001, Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак , вул. Центральна , 56, кімната 4.

Термін  подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті «Рідний край».

Інформацію щодо умов  подання документів, функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою : вул. Центральна ,56, смт. Більмак, 71001, телефони : 2-09-01, 2-17-97».

 
Повідомлення Друк E-mail

word.jpgПро скликання дев'ятнадцятої позачергової сесії Більмацької селищної ради сьомого скликання

 
Повідомлення Друк E-mail

word.jpgПро внесення змін та доповнень до розпорядження селищного голови від 19.08.2017 № 48 «Про скликання вісімнадцятої сесії Більмацької селищної ради сьомого скликання»

 


Сторінка 2 з 32
free pokerfree poker
© Куйбишевська селищна рада, Запорізька область, Україна