Соціальна реклама Друк E-mail

Про особливості права власності у багатоквартирних будинках:  відеоролик 1
                                                                                                                       відеоролик 2

 

 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності інформує Друк E-mail

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на сьогодні працює в умовах реорганізації, проте, цей процес аж ніяк не впливає на застрахованих осіб. Виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг вони отримують вчасно та у повному обсязі.
Куйбишевська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування обслуговує три района : Куйбишевський, Пологівський та Розівський, а це - 1754 страхувальників та близько 14-ти тисяч застрахованих осіб. У 2015 році за рахунок коштів Фонду були надані слідуючі види матеріального забезпечення:
- оплачено 43 961 днів допомоги по тимчасовій непрацездатності на загальну суму 5 268 111 гривень;
- оплачено 21 896 днів або 170 випадків допомоги по вагітності та пологах на загальну суму 1 524 779 гривень;
- перераховано 48 400 гривень для виплати допомоги на поховання (22 випадка).

Особлива увага спеціалістами дирекції приділяється громадянам, які вимушено переселилися з тимчасово окупованих територій України. З кожним таким громадянином, якщо він звернувся до робочого органу Фонду, фахівці працюють в індивідуальному режимі, надається всебічна допомога та консультація. Так у 2015 році було виплачено за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріальне забезпечення 9-м особам на загальну суму 67 511 гривень.
Одним із найголовніших і найприорітетніших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є не тільки оплата листка непрацездатності (лікарняного), а й швидке повернення застрахованої особи до роботи після тривалої непрацездатності. Саме тому, працюючий, який гостро хворіє, може отримати послуги з відновлювального лікування за рахунок коштів Фонду. На послуги з відновлювального лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають право усі застраховані особи (працюючі), у яких наявні показання і відсутні протипоказання для реабілітації. Для цього потрібно довідка страхувальника з місця роботи (оформлюється застрахованою особою).
Ця довідка складається з двох частин. Першу частину заповнює страхувальник (роботодавець), у ній зазначається інформація про місце роботи, посаду застрахованої особи та реквізити організації. Заповнена частина довідки закріплюється підписами (директор, бухгалтер і голова комісії із соціального страхування) та печаткою установи.
Другу частину довідки заповнює робочий орган Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (районна, міжрайонна чи міська виконавча дирекція відділення Фонду) у якого на обліку знаходиться організація, де працює застрахована особа. Фахівці Фонду підтверджують існування організації і співпраці із Фондом та закріплюють цю інформацію підписом директора і печаткою установи.
Ця довідка потрібна у лікувальному закладі охорони здоров'я для розгляду на засіданні комісії з медичного відбору і направлення на відновлювальне лікування.
Інші документи надаються лікувальним закладом.
У 2015 році відновлювальне лікування отримали 55 застрахованих осіб Куйбишевського та Пологівського районів.
Жодні процеси, які відбуваються у країні та системі загальнообов'язкового державного страхування зокрема, не повинні негативно відзначитися на застрахованих особах. Тому фахівці Фонду роблять все можливе, щоб соціальні виплати та соціальні послуги надавалися вчасно та у повному обсязі, а застраховані особи могли реалізувати своє право на них.


Куйбишевська міжрайонна виконавча дирекція Запорізького обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 
Оголошення Друк E-mail

Куйбишевська селищна рада повідомляє про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна комунальної власності
територіальної громади смт. Куйбишеве

1. Найменування об'єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (кімнати 34,45)
Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71001, смт. Куйбишеве, Запорізька область, вул. Центральна, 25а, II та III поверх
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди нерухомого майна
Площа об'єкта оцінки: 29,2 кв.м.
Цільове призначення приміщення надання побутових послуг населенню.
2. Найменування об'єкта оцінки частина нежитлового приміщення (кімнати 31,32)
Місцезнаходження об'єкта оцінки 71001, смт. Куйбишеве, Запорізька область, вул. Центральна, 25а, II поверх
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди нерухомого майна
Площа об'єкта оцінки: 36,1 кв.м.
Цільове призначення приміщення: надання побутових послуг населенню.
3. Найменування об'єкта оцінки частина нежитлового приміщення (кімнати 30,30б)
Місцезнаходження об'єкта оцінки 71001, смт. Куйбишеве, Запорізька область, вул. Центральна, 25а, II поверх
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди нерухомого майна
Площа об'єкта оцінки 202,5 кв.м.
Цільове призначення приміщення: використання для розміщення торгівельного об'єкту з продажу непродовольчих товарів.
До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;
- суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання отриману відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
Однією з вимог до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки подібних об'єктів оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283 (із змінами).
Претендентам потрібно подати до конкурсної комісії конкурсну документацію, у письмовій формі, українською мовою. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, прошита, пронумерована, із нотаріально посвідченими копіями долучених документів (а в подальшому - протягом року - без нотаріального посвідчення, завірені печаткою та підписом учасника, з відміткою в заяві про дату проведення конкурсу, до якого долучались нотаріально посвідчені копії документів) з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності».
Конкурсна пропозиція учасника подається на кожний об'єкт окремо в складі конкурсної документації і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях).
До підтвердних документів, які учасник має надати для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної за встановленою формою.
- витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія установчого документа учасника;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмова згода оцінювачів, яких буде додатково залучено учасником до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами;
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України;
- інформація про учасника щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна.
Під час оцінки пропозицій учасників, комісією буде враховуватися:
- досвід учасника конкурсу;
- запропонована учасником ціна виконання робіт;
- наявність (відсутність) прострочених з вини учасника договорів з оцінки іншого майна, укладених Куйбишевською селищною радою;
- строк (термін) виконання робіт.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії за адресою: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район смт. Куйбишеве вул. Центральна, 56, 2-й поверх, кабінет № 8 (у всі дні, крім вихідних та свят) у строк з дня опублікування цього повідомлення до 04.02.2016 року включно.
Конкурс відбудеться о 10 00 год. 11.02.2016 року у приміщенні залу засідань Куйбишевської селищної ради за адресою: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район смт. Куйбишеве, вул. Центральна, 56, 2-й поверх.
Телефон для отримання інформації: 2-20-92.

 
Оголошення Друк E-mail

Куйбишевська селищна рада

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору страховиків орендованих об’єктів комунальної власності територіальної громади смт. Куйбишеве

Юридична адреса Куйбишевської селищної ради: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район, смт. Куйбишеве вул. Центральна, 56.

Основні критерії для оцінки конкурсних пропозицій:

- початок фінансової діяльності по страхуванню в Куйбишевському районі;

- наявність ліцензії на страхування майна та приміщень;

- досвід роботи компанії в страхуванні орендованого майна та приміщень комунальної власності;

- рейтинг фінансової надійності страхової компанії;

- участь компанії в страхових асоціаціях, в міжгалузевих об’єднаннях, регіональних і галузевих союзах;

- страхові виплати та відшкодування, які здійснені в Куйбишевському районі;

- резервний капітал страхової компанії.

Для участі в конкурсі на розгляд комісії подаються такі матеріали:

- лист-заява  на участь у конкурсі, складена за довільною формою і підписана керівником юридичної особи, в якій зазначені зобов'язання щодо страхової виплати в разі настання страхового випадку;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія статуту фінансової установи, засвідчена в установленому порядку;

- копія ліцензії на страхову діяльність;

- копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру;

- копія довідки про взяття на облік платника податків (форма - 4ОПГІ) (та стан оплати податків);

- баланс суб'єкта господарювання (форма-2);

- належним чином оформлена довіреність представнику інтересів страховика;

- договір страхування орендованого майна (1 прим.);

- страховий поліс страхування майна (1 прим.).

Копії долучених документівнотаріально посвідчуються.

Прийом заяв на участь в конкурсі здійснюється секретарем конкурсної комісії протягом двох тижнів від дня публікації оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв – за 3 доби до дати проведення конкурсу за адресою: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район смт. Куйбишеве вул. Центральна, 56, 2-й поверх, кабінет № 8 (у всі дні, крім вихідних та свят) у строк з дня опублікування цього повідомлення до 05.02.2016 року включно.

Конкурс відбудеться о 14 00 год.11.02.2016 року у приміщенні залу засідань Куйбишевської селищної ради за адресою: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район смт. Куйбишеве вул. Центральна, 56, 2-й поверх.

Телефон для отримання інформації: 2-20-92. 

 
Оголошення про проведення конкурсного відбору Друк E-mail

Куйбишевська селищна рада Куйбишевського району Запорізької області відповідно доПорядку проведення конкурсного відбору керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт. Куйбишеве, затвердженого рішенням Куйбишевської селищної ради від 02.12.2015 року № 4оголошує конкурсний відбір на заміщення посади директора комунального підприємства «Куйбишевський водоканал» Куйбишевської селищної ради, що знаходиться за адресою: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район, смт. Куйбишеве, вул..Запорізька,16

Основні напрями діяльності підприємства.надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів та виконання робіт з утримання та/або ремонту об'єктів благоустрою.

Документи для участі в конкурсному відборі приймаються з дня виходу цього оголошення по 25.01.2016 року включно за адресою: 71001, Запорізька область, Куйбишевський район, смт. Куйбишеве, вул. Центральна, 56 (Леніна) кім. № 7; електронна адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  тел. для довідок 2-09-01.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/ або надсилає електроною поштою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- довідку про відсутність в особи судимості, в тому числі за корупційні правопорушення;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

- згоду на обробку персональних даних.

Початок проведення конкурсного відбору з 26.01.2016 за адресоюсмт. Куйбишеве, вул. Центральна, 56.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Куйбишевської селищної ради в мережі Інтернет не пізніше трьох днів з дати його завершення, але не раніше 12.02.2016 року.

Вимоги до претендента:

Освіта:- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст;

Професійні вимоги:

- щонайменше 3 років на керівних посадах;

рекомендації надані: керівником вищого рівня з місця роботи претендента; з попередніх місць роботи претендента; підприємствами, установами, організаціями, з якими співпрацює претендент, профспілковими організаціями;

- знання законодавства у сфері роботи підприємства буде перевагою.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Інформацію, що стосується фінансово-економічного стану підприємстваможна отримати за адресою 71001, Запорізька область, Куйбишевський район, смт. Куйбишеве, вул. Леніна, 56, кім. № 7, чи за запитом по електронній пошті.

 
Справи депутатські Друк E-mail

24 грудня 2015 року  відбулася третя сесія Куйбишевської селищної ради сьомого скликання.

На сесії було розглянуто  60 питань та прийняті відповідні рішення. Основні з них це:  питання про розробку містобудівної документації, виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів комунальної власності, про затвердження   місцевих бюджетних програм,  про  селищний бюджет на 2016 рік та обсяги фінансування заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами в 2016 році, земельні питання,  про звільнення директора  комунального підприємства «Куйбишевський водоканал», про  створення  комісії з конкурсного відбору та проведення конкурсного відбору на посаду  директора  зазначеного вище підприємства, ряд інших питань.  Всі  ці питання попередньо були розглянуті на  засіданні постійних комісій.

 


Сторінка 10 з 29
free pokerfree poker
© Куйбишевська селищна рада, Запорізька область, Україна