камеры

Діяльність селищної ради
Регламент
Положення про постійні комісії
План роботи
Проекти рішень селищної ради
Порядки денні засідань
Результати поіменного голосування
Рішення селищної ради
Протоколи сесій
Інформація про роботу постійних комісій
Оперативний план роботи
Графік виїзного особистого прийому громадян
Діяльність виконавчого комітету селищної ради
Регламент
План роботи
Рішення виконавчого комітету
Структура та чисельність апарату
Нормативні документи
Розпорядження селищного голови
Звіти селищного голови
Звернення громадян
Графік прийому громадян
Інформація про розгляд звернень громадян
Графік проведення "Дня депутата"
Державні закупівлі
Нормативно-правова база
Річні плани закупівель
Інформація щодо закупівель
Бюджет
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
Місцеві програми
Селищні програми соціально-економічного розвитку
Звіти про виконання селищних програм
Паспорти бюджетних програм
Звіти про виконання бюджетних програм
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Порядок запиту інформації
Порядок оскарження
Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
Адміністративні послуги
Реєстр адміністративних послуг
Стандарти адміністративних послуг
Комунальні підприємства та установи
Комунальне підприємство «Благоустрій»
Контакти комунального підприємства «Благоустрій»
Цілі діяльності комунального підприємства
Квартальна фінансова звітність
Річна фінансова звітність
Аудиторські висновки
Статут
Біографічна довідка керівника
Річні звіти керівника
Структура і розмір винагороди керівника
Рішення селищної ради та виконавчого комітету
Фактори ризику
Відомості про договори
Операції та зобов'язання підприємства
Підприємництво та регуляторна політика
Плани діяльності
Проекти
Аналізи
Звіти
Перелік діючих регуляторних актів
Громадські слухання
Інформація від територіального органу Державної фіскальної служби
Вакансії
Оголошення
Запобігання проявам корупції
Нормативно-правові акти з питань запобігання протидії корупції
Методичні рекомендації з питань запобігання і протидії корупції
Номери телефонів довіри правоохоронних органів
Очищення влади
Нормативна база
Відомості про стан проходження перевірки
Місцеві вибори 2018 року
Матеріали селищної виборчої комісії
Постанови селищної виборчої комісії
Декларації кандидатів на посаду селищного голови
Декларації кандидатів в депутати селищної ради
Перейменування селища та вулиць
Декларації посадових осіб
Місцеві вибори 2019 року
Матеріали селищної виборчої комісії
Постанови селищної виборчої комісії
Декларації кандидатів на посаду селищного голови
Декларації кандидатів в депутати селищної ради
Інвестиційний атлас надрокористувача
Генеральні плани

Корисні посилання

01

02

03

08

09

05

06

logo

banerBPD 170x100

Баннер
    Детальніше...    

 УКРАЇНА

КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Куйбишевського району Запорізької областi

ВИКОНАВЧИЙ    КОМIТЕТ

РIШЕННЯ

08.12.2015

смт. Куйбишеве

№ 329  

             

Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області

(зміни до назви виконавчого комітету селищної ради внесені відповідно до рішення селищної ради від 07.07.2016 № 1)

Відповідно до статтей 51 - 54  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " виконавчий комітет Куйбишевської селищної ради вирішив :

1. Затвердити регламент роботи виконавчого комітету Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області  (додається).

(зміни до назви виконавчого комітету селищної ради внесені відповідно до рішення селищної ради від 07.07.2016 № 1)

2. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Мусенко Т.В. довести вимоги регламенту роботи до відома працівників апарату селищної ради та її виконавчого комітету.

3.Контроль за виконанням вимог регламенту  покласти на селищного голову Будника П.І.

Селищний голова                                                                      П.І. Будник

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету          

від  08.12.2015 року № 329 (із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 06.04.2016 № 95 та селищної ради від 07.07.2016 № 1)

 

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

роботи виконавчого комітету Більмацької селищної ради

Більмацького району Запорізької області

(зміни до назви виконавчого комітету селищної ради внесені відповідно до рішення селищної ради

від 07.07.2016 № 1)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавчим органом селищної ради є її виконавчий комітет діяльність якого визначається Конституцією України та законами України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Регламентом та нормативно-інструктивними документами.

1.2. Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним селищній раді, а з питань  здійснення  делегованих  йому повноважень органів виконавчої влади – також  підконтрольний відповідним органам державної виконавчої влади.        

1.3. Очолює виконавчий комітет селищний голова.

1.4. Регламент роботи  виконавчого комітету селищної ради є нормативним актом, який регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету селищної ради.

1.5. Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймаються зміни та доповнення до Регламенту. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розбіжностей окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.

1.6. Регламент визначає механізм здійснення таких напрямків діяльності виконавчого комітету:

планування роботи виконавчого комітету;

розпорядчі акти селищного голови тавиконавчого комітету;

порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету;

оформлення протоколів засіданьвиконавчого комітету;

порядок підготовки та проведення нарад і семінарів;

службове  листування;

контроль виконання документів, листів громадян, доручень селищного голови;

робота зі зверненнями та організація особистого прийому громадян;

адміністративно-господарчі питання.

1.7. Виконавчий комітет утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

         1.8. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією селищного голови.

         1.9. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також інших осіб.

        До складу виконавчого комітету селищної ради за посадою входить секретар ради.

         За рішенням ради функції секретаря виконавчого комітету може здійснювати секретар селищної ради.

1.10. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює в виконавчому комітеті на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету за рахунок коштів селищного бюджету, при наявності таких коштів.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги, щодо обмеження сумісності їх дїяльності  з іншою роботою, встановлені для селищного голови.            

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.                                                                                             

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Планування роботи виконавчого комітету здійснюється за перспективними (річними) і поточними (квартальними) планами.

Розробка, погодження, затвердження та контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється в установленому порядку.

2.2. Терміни затвердження планів:

план діяльності виконавчого  комітету Більмацької  селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів  на наступний рік затверджується на засіданні виконавчого комітету селищної ради до 15 грудня поточного року;

квартальний план роботи виконавчого комітету затверджується на останньому  в поточному кварталі засіданні виконавчого комітету селищної ради.

(зміни до пункту 2.2 щодо назви виконавчого комітету селищної ради внесені відповідно до рішення селищної ради від 07.07.2016 № 1)

2.3. Контроль за виконанням планів роботи здійснює керуючий справами (секретар)виконавчого комітету селищної ради.

ІІІ. РОЗПОРЯДЧІ АКТИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

3.1. У межах своїх повноважень селищний голова видає розпорядження.Селищний голова видає розпорядження з питань, які не вимагають колегіального розгляду. Розпорядження підписуються селищним головою, а у разі його відсутності – заступником селищного голови.

3.2. Виконавчий комітет у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями)  селищногоголови або в ініціативному порядку заступником селищного голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів (50 відсотків + 1 голос) від загального складу виконавчого комітету.

3.3. Проект розпорядження селищного голови (далі – розпорядження, розпорядчий акт) та рішення виконавчого комітету (далі – рішення, розпорядчий акт) з основних та проблемних питань готуються посадовими особами виконавчого органу селищної ради за напрямком діяльності.

Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

3.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.5. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

3.6. У заголовку до проекту розпорядчого акту стисло викладається суть питання, з якого готується проект. Заголовок починається зі слова “Про...”.

Проект розпорядчого акту має преамбулу, в якій викладаються аналіз стану справ, причини порушення даного питання та визначається мета прийняття розпорядчого акту.

Перший пункт основної частини проекту формулюється з урахуванням змісту заголовка. В основній частині розпорядчого акту (для розпорядження – розпорядча частина, для рішення – вирішальна) визначаються конкретні та реальні завдання, спрямовані на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядчим актом, перелік виконавців та терміни виконання завдань. У необхідних випадках  у проекті розпорядчого акту можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування відповідних органів про хід виконання встановлених завдань.

Якщо проект розпорядчого акту тягне за собою зміни та доповнення до інших розпорядчих актів, то зміни та доповнення викладаються у даному проекті.

3.5. Проекти розпорядчих документів і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені з коротким викладенням суті питання, конкретних заходів і строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль.

Проекти розпорядчих документівповинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки.

3.6. Розпорядчий акт з документами, що стали підставою для його прийняття, передаються керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради, де перевіряється на комплектацію та за необхідності доопрацьовується.

3.7. Розпорядчий актреєструєтьсяв спеціальному прошнурованому з пронумерованими сторінками журналі.

Підписані розпорядчі акти реєструються шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація розпорядчих актів здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку місці.

3.8. На підпис селищному голові розпорядчий акт надається виконавцями.

Розпорядчий акт, підписаний селищним головою, надається керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради для формування протоколу засідання виконавчого комітету. Не пізніш, як в 5-денний термін направляється заінтересованим особам, органам, юридичним особам згідно з реєстром розсилки.

Виконавцем розпорядчий акт в електронному вигляді надається керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету для подальшого розміщення на сайті селищної ради.

3.9. Оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, та розпорядчих актів, підписаних селищним головою, здійснюється згідно Положення про доступ до публічної інформації у Більмацькій селищній раді та її виконавчому комітеті.

(зміни до пункту 3.9 щодо назви селищної ради внесені відповідно до рішення селищної ради

від 07.07.2016 № 1)

3.10. Забороняється винесення оригіналів проектів рішень виконкому селищної ради з матеріалами до них із будівлі виконавчого комітету селищної ради.

3.11. Розпорядчі акти підлягають архівному зберіганню, як документи постійного терміну зберігання.

Розпорядчі акти, сформовані у справи, зберігаються протягом термінів, передбачених номенклатурою справ. Після чого розпорядчі акти в упорядкованому стані передаються до державного міського архіву на постійне зберігання.

3.12. Вилучення і видача оригіналів пакету документів зі справ постійного зберігання здійснюється у виняткових випадках тільки за письмовою  вимогою судово-слідчих органів з попереднього дозволу селищного голови.

При цьому у справі залишається точна копія документу, завірена керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету та акт про необхідність вилучення оригіналу.

3.13. Копії та витяги з розпорядчих документів для використання в роботі або в інтересах окремих громадян видаються за письмовим запитом з дозволу селищного голови або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради.

ІV. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ

ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1.Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету (далі – засідання) скликаються селищним головою або у разі його відсутності виконуючим обов’язки селищного голови.

4.2. Планові засідання скликаються відповідно до плану роботи виконавчого комітету та проводяться другого четверга кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання для вирішення нагальних питань та прийняття рішень, строки розгляду яких регламентовано законодавчо.

Засідання виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Шляхом опитування членів виконавчого комітету у винятковому порядку розглядаються питання, що стосуються регулювання трудових відносин  з керівниками комунальних закладів, реєстрації об’єднань громадян та змін до статутних документів зареєстрованих об’єднань громадян, нагородження відзнаками місцевого рівня та нагородами влади вищого рівня, якщо строки розгляду зазначених вище питань не збігаються з календарними строками проведення засідань виконавчого комітету.

У такому випадку рішення приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету та оголошуються селищним головою на черговому засіданні виконкому.

4.3. Засідання виконавчого комітету починаються о 14.00 годині, для доповіді з питань черги денної надається не більше 10 хвилин, для виступів при обговоренні питань до 6 хвилин.

4.4. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формуєтьсякеруючим справами (секретарем) виконавчого комітету, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

4.5. Календарні терміни щодо підготовки планових питань до розгляду на засіданні виконавчого комітету направляються виконавцям за 20 днів до запланованого строку проведення засідання.

4.6.Підготовка питань для розгляду на засіданні здійснюється посадовими особами виконавчого органу місцевого самоврядування та керівниками підлеглих комунальних закладів. Контроль підготовки питань для розгляду на засіданні покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищноï ради.

Проект рішення з відповідними матеріалами у встановленому порядку надається виконавцями керуючому справами виконкому селищноï ради не пізніше ніж за сiм днів до проведення засіданнявиконавчого комітету.

За необхідністю до матеріалів проекту рішення додається інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки, розрахунки тощо).

У разі порушення виконавцями термінів надання проекту рішення та матеріалів до нього керуючий справами виконавчого комітету селищної ради надає селищному голові доповідну записку про стан підготовки планового питання для розгляду на засіданнівиконавчого комітету.

4.7. На підставі наданих матеріалів не пізніше ніж за п’ять днів до засідання керуючий справами виконавчого комітету формує проект порядку денного, який затверджується селищним головою. Проект порядку денного містить перелік всіх питань, що потребують розгляду.

Внесення змін до порядку денного, а саме: зняття з розгляду на засіданні планових питань, внесення на розгляд додаткових питань, здійснюється за попереднім узгодженням з селищним головою не пізніше ніж за два дні до засідання.

Порядок денний засідання направляється селищному голові.

4.8.Відповідальним за сповіщення запрошених про час проведення засідання, перелік основних питань та реєстрацію учасників в день проведення засідання є керуючий справами виконавчого комітету селищної ради.

4.9.На засіданні головує селищний голова, а за його вiдсутностi – виконуючий обов’язки селищного голови. На засіданні рішення виконавчого комітету приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.

У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд селищної ради.

4.10.  Якщо під час засідання виникла необхідність внесення істотних змін до проекту рішення, проект повертається виконавцям на доопрацювання та повторне візування, після чого протягом трьох днів після проведення засідання подається на підпис селищному голові.

4.11. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради можуть бути скасовані відповідною радою.

4.12.На засіданнях членами виконавчого комітету розглядаються та приймаються рішення з питань економічного, соціального , культурного та  екологічного розвитку території, організації виконання актів законодавчої та виконавчої влади, інші питання місцевого життя віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до його відання.

4.13. У разі виникнення конфлікту інтересів  в діяльності селищного голови чи членів виконавчого комітету Більмацької селищної ради він врегульовується під час підготовки проектів рішень та їх розгляду на засіданнях виконавчого комітету шляхом невідкладного письмового повідомлення (заяви) членами виконавчого комітету Більмацької селищної ради -  на ім’я селищного голови.

Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Більмацької селищної ради головуючий на такому засіданні перед тим, як поставити на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи селищного голови, зобов’язаний попередити присутніх на засіданні членів виконавчого комітету про наявність заяви щодо конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні.

Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання цього органу.

(зміни до пункту 4.13 щодо назви виконавчого комітету селищної ради внесені відповідно до рішення селищної ради від 07.07.2016 № 1)

4.14. Члени виконавчого комітету мають право:

вимагати від доповідачів і виступаючих роз'яснень з питань, що розглядаються;

брати участь в обговоренні питань;

вносити зміни та доповнення до проекту рішення або пропонувати перенесення розгляду питання на наступне засідання.

Запрошені на засідання мають право:

приймати участь в обговоренні питання;

надавати довідки з питань, що розглядаються;

вносити пропозиції до проекту рішення;

задавати доповідачу питання.

4.15. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради можуть бути скасовані відповідною радою.

4.16. Не пізніше, як в п’ятиденний строк після засідання виконавчого комітету необхідна кількість екземплярів рішень повинна бути надіслана діловодом виконавцям, громадянам, зацікавленим особам.

         Їх перелік підшивається в кінці протоколу засідання виконавчого комітету.

4.17. Рішеннявиконавчого комітету, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають загальний характер доводяться до відома населення шляхом  опублікування в засобах масової інформації , або в інший спосіб.

V.  ПРОТОКОЛЮВАННЯ   ЗАСІДАНЬ   ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Засідання виконавчого комітету протоколюються.Ведення протоколу здійснює керуючий справамивиконавчого комітету. Наступного дня після проведення засідання виконавчого комітету здійснюється діловодне опрацювання матеріалів засідання: складення та направлення протокольних доручень, повернення на доопрацювання проектів рішень виконавчого комітету селищної ради, реєстрація та оформлення для розсилання рішень виконавчого комітету прийнятих на засіданні.

5.2. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється протягом двох тижнів після проведення засідання.

Протокол засідання виконавчого комітету друкується на комп'ютері в двох екземплярах. Оригінал протоколу зберігається у виконавчого комітету, копія протоколу направляється в районну державну адміністрацію

5.3. Протокол засідання виконавчого комітету підписується селищним головою, а у разi його вiдсутності – виконуючим обов’язки селищного голови.

5.4. Матеріали, що надавалися на засідання виконавчого комітету для розгляду основних питань, та рішення виконкому додаються до протоколу окремою справою.

Матеріали засідання виконавчого комітету зберігаються в установленому порядку.

VІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД І СЕМІНАРІВ

6.1. Нарада є організаційною формою діяльностівиконавчого комітету, яка забезпечує оперативний розгляд і колегіальне обговорення піднятих питань та внесення пропозицій щодо їх виконання до проектів розпорядчих актів селищного голови та виконкому.

Наради, засідання комісій при виконавчого комітету селищної ради проводяться селищним головою і головами комісій згідно з планом роботи.

Відповідальними працівниками апарату заздалегідь готуються план проведення наради, засідання комісії і необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних доручень.

Запрошення учасників наради і підготовка доповідачів здійснюються відповідальним за її проведення. Запрошення учасників наради здійснюється не пізніше, як за один день до проведення наради.

Реєстрація учасників наради здійснюється працівником, який забезпечував їх запрошення.

6.2. Для організації навчання та методичних консультацій з посадовими особами виконавчого комітету селищної ради, депутатами, представниками підприємств, організацій, установ проводяться семінари. Підготовка і проведення семінарів здійснюється у такому ж порядку, що   і підготовка і проведення нарад.

Семінари проводяться заступником селищного голови і секретарем ради згідно затвердженого плану.

6.3. Присутність представників ЗМІ, проведення відео-, аудіозапису та фотозйомок в приміщенні, де проводиться нарада чи семінар, узгоджується з селищним головою.

VІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПРИ СЕЛИЩНОМУ ГОЛОВІ ТА ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

7.1. З метою професійно-колегіального обговорення та визначення шляхів реалізації життєво-важливих питань селищний голова і виконавчий комітет у межах повноважень утворюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи  і служби: ради, комісії, робочі групи тощо (далі – допоміжні органи).

7.2. Допоміжний орган утворюється відповідним розпорядчим актом селищного голови чи виконавчого комітету селищної ради. Цим же розпорядчим актом затверджується склад допоміжного органу та положення, яке регламентує його діяльність.

Положення про відповідний допоміжний орган в обов’язковому порядку повинно містити такі розділи:

загальні положення – визначається мета створення та коло проблемних питань, які необхідно вирішити за допомогою органу;

основні завдання – визначаються функції та завдання, покладені на допоміжний орган;

організація роботи – визначається форма роботи (збори, засідання тощо), періодичність роботи, форма та періодичність звітності комісії перед селищною радою, селищним головою, виконкомом;

права та обов’язки – визначаються шляхи та методи вирішення завдань, а за необхідності – механізм залучення до роботи допоміжного органу кваліфікованих фахівців, визначається розподіл обов’язків між членами допоміжного органу;

відповідальність – визначається ступінь відповідальності голови допоміжного органу, його заступників, секретаря та членів за неналежне та несвоєчасне виконання функцій та завдань, покладених на допоміжний орган.

Графік засідань допоміжного органу враховується при складанні та формуванні плану роботи виконкому.

 7.3. З моменту створення допоміжного органу його секретар формує робочу справу. У робочій справі мають міститися такі документи:

копія нормативного документа вищого рівня влади (якщо такий існує), на виконання або з урахуванням якого утворено допоміжний орган;

копія розпорядчого акту місцевого рівня, яким утворено допоміжний орган.

Якщо змінюється склад допоміжного органу, вносяться зміни до положення про нього або допоміжний орган скасовується, робоча справа комплектується відповідними розпорядчими документами. У процесі діяльності допоміжного органу його робоча справа доукомплектовується такими документами:

протоколи засідань допоміжного органу;

звіти про виконання протоколів засідань допоміжного органу;

звітна інформація про роботу допоміжного органу.

 7.4. Відповідальність за організацію роботи допоміжних органів покладається на їх голів, а організація діловодного процесу (формування та ведення робочої справи допоміжного органу, ведення протоколів засідань, контроль за виконанням протокольних доручень, які були надані на засіданні допоміжного органу, складання інформаційних звітів про роботу допоміжного органу тощо) – на їх секретарів.

VІІІ. СЛУЖБОВЕ  ЛИСТУВАННЯ

8.1. Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється   у встановленому порядку відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

8.2. Загальне керівництво за веденням діловодства у виконкомі здійснює керуючий справами (секретар) виконкому селищної ради.

8.3. Облік службового листування здійснюється діловодом селищної ради.

8.4. Діловодство у виконкомі ведеться державною мовою. Листи від підприємств, організацій, установ та інших юридичних та фізичних осіб і відповіді на них  повинні бути викладеними державною мовою.

8.5. Службове листування включає вхідну та вихідну кореспонденцію.

Службові документи, що надходять до виконкому селищної ради, приймаються, реєструються діловодом і надаються на розгляд селищному голові.

 Службові документи згідно з резолюцією селищного голови передаються виконавцям. До підприємств, організацій, установ документи надсилаються поштою або доставляються нарочно.

8.6. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання документів несуть посадові особи, зазначені в резолюціях, а також безпосередні виконавці. У випадках, коли обумовлено кілька виконавців, відповідальною є особа, яка зазначена в резолюції першою. Письмова відповідь при цьому готується посадовою особою, зазначеною в резолюції першою. Відповідальний виконавець (особа, зазначена першою у резолюції) має право запросити інформацію із зазначеного питання у інших виконавців (осіб, зазначених після першої в резолюції), а також зібрати нараду для опрацювання даного документа. Інші виконавці беруть участь    у підготовці відповіді в робочому порядку, у зв’язку з чим матеріали (або їх копії) щодо опрацювання надсилаються відповідальній особі (першій в резолюції).

 Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаним, то не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це сповістити особу, що наклала резолюцію, і має право просити продовження терміну виконання із обґрунтуванням  причин.

Термін перебування службового документа на ознайомленні у виконавця не повинен перевищувати добу.

Виконані документи повертаються до особи, яка веде облік службового листування.

Відпрацьованим вважається документ, якщо резолюцію керівника виконано в повному обсязі.

Якщо документ визначено підставою для прийняття розпорядчого акта, то виконавець робить копію листа і підшиває його до розпорядчого акта.               

У разі втрати документа відповідальна особа пише пояснювальну записку на ім’я селищного голови, який визначає подальші дії щодо загубленого документа.

8. 7. Вихідні документи за підписом селищного голови реєструються в Книзі вихідноï кореспонденцiï.

8.8. Документи фінансового характеру підписує селищний голова та головний бухгалтер виконавчого комуітет. На таких документах ставиться гербова печатка.

8.9. Робота з архівними документами у виконавчому комітеті здійснюється у встановленому порядку.

ІХ. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЛИСТІВ ГРОМАДЯН, ДОРУЧЕНЬ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

9.1. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Контроль за виконанням документів, рішень і розпоряджень здійснює селищний голова.

9.2. Обов’язковому  контролю  підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів вищого рівня, доручень Президента України  і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України.

9.3. Координацію роботи за виконанням контрольних документів здійснює керуючий справами  виконкому селищної ради.

9.4. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, доповідаються селищному голові не пізніше, ніж у десятиденний термін, визначений документом.

З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, селищний голова дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

Х. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

10.1.Робота з листами та зверненнями громадян у виконкомі селищної ради проводиться відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”.

10.2. Облік звернень громадян, а також  депутатських запитів, що містять фактичні звернення громадян, ведеться діловодом.

10.3. Опрацювання звернень громадян у виконкомі селищної ради здійснюються у встановленому порядку. Після розгляду звернень громадян селищним головою, діловод згідно з резолюцією селищного голови направляє їх для вирішення посадовим особам, депутатським комісіям чи службам відповідно до їх компетенції з установленням конкретних термінів надання інформації про вжиття заходів та надання відповіді заявнику.

Контроль за термінами та якістю опрацювання звернень громадян і аналіз звернень, що надійшли до селищного голови та виконавчого комітету селищної ради, здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Відповідальність за якісний і своєчасний розгляд та виконання звернень громадян покладається на виконавця.

10.4. Особистий прийом громадян проводиться селищним головою, секретарем селищної ради, заступником селищного голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету згідно з графіком прийому, затвердженим розпорядженням селищного голови. Цими посадовими особами ведуться журнали особистого прийому громадян.

ХІ.ВИКОНАННЯ  МНОЖУВАЛЬНИХ  РОБІТ

11.1. Розмноження матеріалів або видача копій документів виконується з дозволу селищного голови.

11.2. Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, коли виконавчий комітет є належним розпорядником інформації, здійснюється відповідно до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

11.3. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується відповідальною посадовою особою, яка здійснює контроль за виконанням цього рішення, в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою виконавчого комітету.

Виготовлення витягів чи копій з рішень здійснюють виконавці зазначених актів. Засвідчення витягів чи копій здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету шляхом здійснення надпису  «Згідно з оригіналом»  та зазначенням найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг чи копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою виконавчого комітету.

 Відповідальність за відповідність витягу чи копії оригіналу рішення несе виконавець.

ХІІ. АДМІНІСТРАТИВНІ  ПИТАННЯ

12.1. Структура та чисельність апарату виконавчого комітету, витрати на його утримання  затверджуються селищною радою за пропозицією селищного голови.

Селищний голова затверджує штатний розпис апарату виконавчого комітету, приймає та звільняє працівників апарату  виконавчого комітету у порядку встановленому чинним законодавством.

12.2. У апараті виконавчого комітету початок роботи встановлюється з 8.00 за київським часом, відповідно тривалість роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин (закінчення робочого часу о 17.00 годині), п’ятниця – 7 годин (закінчення робочого часу о 15.45 годині); вихідні дні – субота і неділя. Початок перерви на обід о 12.00 годині, закінченняобідньої перерви о  12.45 годині, її тривалість – 45 хвилин.

(абзац 1 пункту 12.2 викладено в новій редакції відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради від 06.04.2016 № 95)

У разі залучення до роботи працівників виконавчого комітету у святкові та вихідні дні за окремим розпорядженням селищного голови їм надається день відпочинку в інший день за їх заявами. Перебування працівників селищної ради у будівлі селищної ради у вихідні та святкові дні дозволяється лише за розпорядженням селищного голови або осіб, які його заміщують. Вивезення за межі будівлі селищної ради майна, оргтехніки тощо без узгодження з матеріально-відповідальною особою забороняється.

12.3. Табельний облік робочого часу веде  спеціаліст з організаційних питань.

Підписаний селищним головою табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію до 26 числа кожного місяця.

ХІІІ.СХЕМА   ВЗАЄМОЗАМІН  КЕРІВНИКІВ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

У разі відсутності селищного голови його обов’язки з питань діяльності виконавчого комітету виконує заступник селищного голови. Взаємозаміни між керівниками виконкому селищної ради здійснюється відповідно до схеми:

заступник  селищного голови – секретар виконкому;

секретар виконкому -  заступник селищного голови.

Керуюча справами

(секретар) виконкому селищної ради                                    Т. В. Мусенко